офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Соціально-економічне становище області

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua

Архів 2010 2009

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–липень 2010 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Дніпропетровській області

 

Промисловість

 

У липні 2010р. індекс промислової продукції області становив проти червня 2010р. 102,3%, проти липня 2009р. – 100,7%. Підсумком роботи промисловості регіону за січень–липень 2010р. став ріст темпів виробництва продукції відносно відповідного періоду минулого року (121,3%), однак вдруге поспіль замість збільшення темпу росту зафіксовано його уповільнення (порівняно з січнем–червнем п.р. – на 4,1 в.п.).

За підсумками роботи індустрії області у січні–липні 2010р. рівень відповідного періоду 2009р. перевищено більше, ніж на п’яту частину, що відбулося за рахунок приросту показників у всіх сферах матеріального виробництва: добувній галузі (індекс склав 120,5%), переробних підприємств (121,6%), сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (123,6%). Однак це зростання, в основному, залежне від факту подолання скрути світової фінансово-економічної кризи, адже у січні–липні минулого року темп падіння виробництва був значним – скорочення становило понад третину.

Значно (у 1,6 та 1,8 раза відповідно) поліпшені показники промислового виробництва у легкій промисловості та машинобудуванні, близько третини – добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних (індекс – 130,7%), більше чверті – виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (126,3%).

Менш значно зріс випуск продукції у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (117,3%) – основному промисловому виді діяльності області, а також целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності, хімічній і нафтохімічній промисловості, виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення (112%, 114%, 115,2% відповідно).

Однак подолати спад не вдалося підприємствам з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини (індекс – 68,3%), добування паливно-енергетичних корисних копалин (87,5%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (94,5%). Протягом 2010р. у вищеназваних галузях намітилась стала тенденція зниження випуску продукції, яка з початку року поглибилась на 0,3 в.п., 0,4 в.п., 0,7 в.п. відповідно.

У добувній промисловості за підсумками січня–липня 2010р. приріст виробництва зумовлено зростанням випуску продукції у добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних (130,7%), зокрема металевих руд (131%). При цьому підприємствами з добування залізних руд випущено неагломерованих руд і концентратів залізних, що на на 39,1% більше рівня січня–липня 2009р., виробництво агломерованих руд і концентратів залізних, крім піриту випаленого, підвищилось на 17,6%.

У галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс склав 94,5%. Скоротились обсяги виробництва на підприємствах з виробництва м’яса та м’ясних продуктів, перероблення та консервування овочів та фруктів, виробництва напоїв, хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання, макаронних виробів. Підсумки роботи галузі фіксують зменшення обсягів виробництва продуктів кисломолочних та борошна на 1,6% кожного, ковбасних  виробів – на 1,8%, хлібобулочних – на 3,7%, м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці, свіжих чи охолоджених – на 9%, хлібців хрустких, сухарів, хліба для тостів, виробів хрустких аналогічного типу – на 9,4%, напоїв безалкогольних – на 18%, печива солодкого і вафлів – на 42,4%. Водночас збільшено випуск свинини свіжої (парної) чи охолодженої  на 1,7%, олії соняшникової нерафінованої – на 7,7%, соків фруктових та овочевих, нектарів – на 14,2%, молока обробленого рідкого – на 17,3%, виробів макаронних без начинки, не підданих тепловому обробленню – на 25,8%.

На підприємствах легкої промисловості, де індекс склав 158,5%, у тому числі у текстильному виробництві – 165,3%, товаровиробники збільшили випуск светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та виробів аналогічних трикотажних машинного чи ручного в’язання  на 31,1%, білизни постільної – на 36,3%, виробів панчішно-шкарпеткових трикотажних машинного чи ручного в’язання – у 1,8 раза, брюк та бриджів жіночих та дівчачих – у 2,6 раза, трикотажу спіднього – у 2,8 раза. При цьому зменшено виробництво суконь та сарафанів жіночих та дівчачих на 31,7%, брюк та бриджів чоловічих та хлопчачих – на 33,8%, сорочок чоловічих та хлопчачих – на 68,6%.

На підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, індекс скоротився до рівня 68,3%. Зменшення виробництва в галузі відбулось, в основному, за рахунок скорочення випуску деревини уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм на 35,6%.

На показник роботи целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності (індекс – 112%) суттєво вплинула діяльність підприємств з виробництва паперової маси, паперу та картону (147,7%). В області збільшено випуск шпалер та аналогічних покриттів з паперу на 6,7%,  паперу та картону гофрованого – на 17,2%, зошитів – на 57,3%.

У промисловому виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення індекс склав 115,2%. Протягом січня–липня п.р. вироблено коксу та напівкоксу з вугілля кам’яного більше, ніж за січень–липень минулого року на 9,3%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості показник приросту (на 14%) забезпечили підприємства хімічного виробництва (на 21%). В області зріс випуск фарб та лаків на основі полімерів на 6,1%, засобів миючих та для чищення – на 18,8%, добрив азотних мінеральних чи хімічних – на 21,1%, кислоти сірчаної – у 2,3 раза. При цьому скоротилось виробництво пластмас у первинних формах на 0,4%.

На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, де індекс склав 126,3%, підвищився випуск цементу на 4,1%, вапна – на 10,1%, плит та плиток керамічних – на 29,9%, стінових будівельних матеріалів – у 2 рази. Водночас знизилось виробництво цегли керамічної невогнетривкої будівельної на 14%, гіпсових сумішей – на 39,1%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – галузі, робота якої є основою показників промисловості регіону, індекс склав 117,3%. Зростання темпів спостерігалось за всіма основними видами металургійних переділів та виробництв металевих виробів, найбільш вагомими вони були у виробництві чавуну, сталі та феросплавів (110,3%), виробництві кольорових металів (151%), труб (156,9%). Підприємствами області збільшено випуск чавуну на 4,1%, прокату готового чорних металів – на 12,6%, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям – на 15,9%, труб великого і малого діаметрів, профілів пустотілих з чорних металів – на 49%.

У машинобудуванні проти січня–липня 2009р. виробництво збільшилось у 1,8 раза. Зростання випуску продукції (товарів, послуг) спостерігалось на підприємствах з виробництва машин та устатковання на 29,1%, електричного, електронного та оптичного устатковання у 1,8 раза, транспортних засобів та устатковання у 2,1 раза. Ними збільшено випуск акумуляторів електричних свинцевих для запуску двигунів внутрішнього згоряння у 1,8 раза, верстатів для оброблення дерева у 1,9 раза, насосів відцентрових для перекачки рідин інших та підйомників рідин у 3,1 раза, сівалок у 4,4 раза. Водночас зменшилось виробництво апаратури електричної низьковольтної на 7,8%, електродвигунів та генераторів змінного струму, електродвигунів універсальних на 29,3%.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії вироблено на 21,3% більше, ніж за січень–липень 2009р., у тому числі виробництво електроенергії тепловими електростанціями та теплоцентралями збільшилось на 20,6%.

За січень–червень 2010р. промисловими підприємствами-учасниками короткотермінових обстежень реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 74,3 млрд.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 64,7 млрд.грн., що за питомою вагою вкладу в загальноукраїнський обсяг обороту від промислової діяльності (18,2%) поступається лідерством тільки промисловості Донеччини (20,7%).

У структурі загальнообласного обороту найбільша частка припадає на продукцію металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (39,4%), добувної промисловості (25,6%) та діяльності з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (12,9%).

 

Сільське господарство

 

За січень–липень 2010р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–липнем 2009р. збільшилося на 2,4%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах зменшилося на 0,6%, у господарствах населення зросло на 7,3%.

Господарства області закінчують збирання ранніх зернових культур.

Станом на 30 липня п.р. всіма категоріями господарств намолочено більше 2 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами 1,5 млн.т, господарствами населення – 0,5 млн.т. У загальному виробництві зернових культур 1317,3 тис.т (65,7%) становить пшениця озима, 653,1 тис.т (32,6%) – ячмінь, 17,2 тис.т (0,9 %) – зернобобові.

Середня урожайність зернових по області склала 25,2 ц з га, проти 26,5 ц на відповідну дату у минулому році. Найбільш урожайною зерновою культурою є озима пшениця, з кожного  гектара зібраної площі якої в середньому намолочено по 29,8 ц проти 30,5 ц торік.

Всіма категоріями господарств овочів відкритого грунту зібрано 147,9 тис.т (на 3,8% більше, ніж торік), картоплі накопано 104,9 тис.т (на 9,5% більше), плодоягідної продукції одержано 63,4 тис.т, що на 27,7% більше.

У господарствах усіх категорій обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у порівнянні з січнем–липнем 2009р. збільшилися на 4,6%, яєць від птиці всіх видів – на 6,3%; виробництво молока зменшилося на 4,9%, вовни – на 26,3%. Господарства населення, якими виробляється 12,4% загального обсягу м’яса, 79,9% молока, 25,4% яєць, 42,9% вовни, збільшили на 6,5% виробництво м’яса та зменшили на 6,9% молока і на 2,6% – яєць від птиці всіх видів. Виробництво вовни залишилося на рівні відповідного періоду минулого року. У сільськогосподарських підприємствах збільшилися обсяги реалізації худоби та птиці на забій (у живій вазі) на 4,3%, виробництво молока – на 4%, яєць від усіх видів птиці – на 9,7%. Виробництво вовни зменшилося на 38,5%.

На 1 серпня 2010р. порівняно з відповідною датою 2009р. в усіх категоріях господарств зменшилося поголів’я великої рогатої худоби на 5,1%, у т.ч. корів – на 5,8%; свиней стало більше на 9,1%, птиці всіх видів – на 4,3%. Поголів’я овець та кіз залишилося на рівні 1 серпня 2009р.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зменшився на 7,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 24,3%, продукції тваринництва, навпаки, збільшився на 5%. У структурі загального обсягу реалізації продукція рослинництва займала 42,4%, тваринництва – 57,6% (у січні–липні 2009р. відповідно 43,7% та 56,3%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками у січні–липні 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зросли на 14,2%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 34,6%, на продукцію тваринництва – на 2,9%.

На 1 серпня  2010р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1507,6 тис.т зерна (на 15,6% менше проти  1 серпня 2009р.), у т.ч. 1052,1 тис.т пшениці (на 13,3% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 1006,9 тис.т зерна (на 10,5% менше), у т.ч. 696,4 тис.т пшениці, 254,4 тис.т ячменю, 22,8 тис.т кукурудзи, 3,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 500,7 тис.т зерна, у т.ч. зернозберігаючі – 412,8 тис.т.

Запаси насіння соняшнику становили 107,6 тис.т, з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 37,7 тис.т, в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 69,9 тис.т.

 

Прямі інвестиції

 

За станом на 1 липня 2010р. обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області, у перерахунку на долари США, склав 7171,1 млн.дол. (дані наведено з урахуванням обсягів прямих інвестицій, отриманих на підставі інформації НБУ та ФДМУ (щодо різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо, не облікованої у статистичній звітності окремих підприємств)). З країн ЄС отримано 6780 млн.дол. (94,6% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу – 332,5 млн.дол. (4,6%), з країн СНД – 58,6 млн.дол. (0,8%). В економіку країн світу 11 підприємствами області спрямовано 140,2 млн.дол. прямих інвестицій.

 

Будівельна діяльність

 

У січнілипні 2010р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1359,1 млн.грн., що на 2,1% більше відповідного періоду попереднього року.

На збільшення темпів будівельних робіт у січні–липні п.р. порівняно з відповідним періодом попереднього року найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються підготовкою будівельних ділянок (у 2,1 раза) і будівництвом доріг, аеродромів та улаштуванням поверхні спортивних споруд (у 3 рази).

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 74,1% загального обсягу, з капітального і поточного ремонтів – 14,7% та 11,2% відповідно.

На міста Дніпропетровськ і Кривий Ріг припадає майже 85% виконаних будівельних робіт.

У І півріччі 2010р. введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 60,8 тис.м2, що на 27,1% менше, ніж у відповідному періоді 2009р.

У міських поселеннях, де збудовано 89,6% загального обсягу житла, зменшення становило 20,5%, у сільській місцевості житлове будівництво скоротилось на 42,4%.

Переважну частку (60,1%) житлових помешкань введено індивідуальними забудовниками.

Найбільше житла (64,9%) побудовано в м.Дніпропетровську 6,8% – у Дніпропетровському районі.

У розрахунку на 1000 мешканців області збудовано 18,1 м2 загальної площі житлових будівель (у січні–червні 2009р. – 24,7 м2).

Обсяги введеного житла зросли в 3 містах та 5 районах області, найбільше – у місті Тернівці (у 7,1 раза). Скорочення житлового будівництва відбулося у 27 містах та районах, найістотніше – у Нікопольському (на 90,9%) і Новомосковському (на 88,8%) районах.

У І півріччі 2010р. введено в експлуатацію 516 квартир. Середній її розмір  становив  117,8 м2  загальної  площі, у т.ч. у сільській місцевості – 100,6 м2, у міських поселеннях – 120,3 м2.

У січні–червні п.р. завершено будівництво й уведено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких: з виробництва 4 млн.м3 товарного бетону, 3,8 тис.т рідких миючих засобів; 19,2 км місцевих трубопроводів для транспортування газу, автомобільні заправні та техничні станції для обслуговування 110 і 7  тис. автомобілів  відповідно,  торгові  підприємства  площею 12,8 тис.м2 тощо.

Для потреб сільського господарства збудовано приміщення для утримання свиней на 4,5 тис. скотомісць.

 

Капітальні інвестиції

 

Упродовж січня–червня 2010р. у розвиток економіки області спрямовано 5705,2 млн.грн. капітальних інвестицій, у т.ч. 4820,5 млн.грн. – інвестицій в основний капітал (без урахування суми податку на додану вартість). Проти відповідного періоду 2009р. обсяг останніх збільшився на 16,7%.

Основним джерелом інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно майже три чверті загального обсягу і лише 0,8% усіх вкладень – за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Як і в попередньому році, найвагомішу частку (58,1%) всіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промислових видів діяльності, обсяги яких, порівняно з січнем–червнем 2009р., зросли на 19,5%. Це насамперед зумовлено збільшенням (на 52,1%) інвестицій у добувну промисловість, частка яких становила 40,1% усіх капіталовкладень у промисловість. Більше половини (54,9%) коштів освоєно в переробній промисловості, і проти відповідного періоду 2009р. їх обсяг збільшився на 5,8%.

У розвиток сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжиніринга та надання послуг підприємцям спрямовано 12,7% загального обсягу інвестицій, і порівняно з  січнем–червнем 2009р. вони збільшились у 1,6 раза.

Капітальні вкладення у розвиток фінансової  діяльності зросли у 2,6 раза, державного управління – у 2,4 раза. Разом з тим суттєво зменшилось інвестування соціальної сфери: освіти – на 67,7%, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 60,4%.

Приросту інвестицій в основний капітал досягнуто в 5 містах та 17 районах області, найзначнішого – у Криничанському та Царичанському районах.

Капітальні  вкладення  у житлове будівництво становили 316,4 млн.грн., що на 10,1 % більше, ніж у відповідному періоді 2009р. Їх частка в загальному обсязі інвестицій склала 6,6% (у січні–червні 2009р. – 6,8%).

 

Наукова діяльність

 

Науковцями 74 організацій та підприємств області упродовж січня–червня 2010р. виконано наукових та науково-технічних робіт в обсязі 406,1 млн.грн., у т.ч. власними силами освоєно 337,5 млн.грн. Чисельність виконавців зменшилась на 1% у порівнянні з відповідним періодом 2009р. і дорівнювала 9,3 тис. осіб.

Внутрішні витрати на виконання робіт склали 328,1 млн.грн., або 84,4% валових. За рахунок державного бюджету профінансовано понад 20% робіт (66,1 млн.грн.).

 

Транспорт

 

За попередніми даними, у січні–липні 2010р. усіма видами транспорту області доставлено споживачам 58,5 млн.т вантажів, загальний обсяг транспортної роботи склав 19,5 млрд.ткм. У порівнянні з аналогічним періодом 2009р. ці показники покращились на 25,5% та 11,6% відповідно.

Підприємствами пасажирського транспорту області перевезено 346,7 млн. осіб, що на 8% менше, ніж торік, пасажирооборот виконано в обсязі 6,1 млрд.пас.км (зменшення на 3,3%).

У звітному періоді залізницею відправлено 52,6 млн.т вантажів, вантажооборот дорівнював 18,3 млрд.ткм, що відповідно на 26,2% та 12,1% більше торішніх показників. Залишився на рівні минулого року показник кількості відправлених пасажирів (21,7 млн. осіб). Пасажирська робота досягла відмітки 2,2 млрд.пас.км (збільшення на 1,6%).

Суб’єктами економічної діяльності області, які на комерційній основі працювали на ринку автомобільних перевезень, доставлено 5,5 млн.т вантажів, що на 15,3% більше, ніж у січні–липні 2009р. Вантажна робота збільшилась на 2,6% і становила 1,2 млрд.ткм.

Послугами автомобільного транспорту упродовж звітного періоду скористалися 205,3 млн. осіб, пасажирооборот дорівнював 2,7 млрд.пас.км, що становило 90,8% та 92,1% відповідно до минулорічних показників. Більша частка (86,4%) загального обсягу автоперевезень пасажирів виконувалася перевізниками міст Дніпропетровська (45,4%), Кривого Рогу (31,6%) та Дніпродзержинська (9,4%).

Підприємствами водного транспорту перевезено 409,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 42,9 млн.ткм, що відповідно у 2,2 та 2 рази більше тогорічних показників. За сім місяців 2010р. на вантажних причалах області оброблено 526,2 тис.т вантажів і 223 судна, що до рівня показників 2009р. становило 114,9% та 92,1% відповідно.

Для авіаційного транспорту поточний рік виявився вдалим. Кількість доставлених замовникам вантажів і вантажна робота збільшились відповідно у 2,5 та 2,2 раза. Кількість перевезених пасажирів (408,5 тис. осіб) і виконаний пасажирооборот (420,6 млн.пас.км) покращились відповідно на 18% та 12,9%.

Трамвайно-тролейбусним парком області обслуговано 114 млн. пасажирів (нижче на 6,7%, ніж торік), у т.ч. дві третини – безплатно.

Перевезення пасажирів метрополітеном скоротилося на 19% і склало 5,2 млн. осіб, з них 36,1% скористалися правом пільгового проїзду.

 

Зв’язок

 

На території Дніпропетровської області у січні–червні 2010р.послуги зв’язку споживачам всіх категорій надавали 172 підприємства-оператори (провайдери).

Упродовж шести місяців 2010р. користувачам було нараховано 1,1 млрд.грн., що на 14,8% більше минулорічного показника у тарифах 2010р., у т.ч. населенню – 0,6 млрд.грн. (на 28%), решті – 0,5 млрд.грн. (збільшення на 3,5%).

Структура оплати послуг зв’язку населенням мала наступний вигляд: мобільний (стільниковий) – 42,9%, телефонний міський – 19,1%, комп’ютерний – 12,9%, передача і прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв’язок – 11,9%, телефонний міжміський – 8%, поштовий – 3,5% та інші послуги зв’язку, надані населенню – 1,7%.

У січні–червні 2010р. найбільшою популярністю у населення користувалися послуги мобільного та комп’ютерного зв’язку (зростання порівняно з 2009р. у 2 рази та на 36,1% відповідно).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Згідно з даними, що підготовлені на основі інформації Державної митної служби України, у січні-червні 2010р. обсяг експорту товарів становив 3604,2 млн.дол. США, імпорту - 2848,4 млн.дол., і проти січня-червня попереднього року експорт збільшився в 1,6 раза, імпорт - в 1,9 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складало 755,8 млн.дол. (у січні-червні 2009р. – 807,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,3 (у січні-червні 2009р. – 1,6).

Зовнішньоторговельні товарні операції область здійснювала з партнерами зі 141 країни світу.

У загальних обсягах експорту та імпорту області питома вага країн Азії становила відповідно 35,5% та 13,9%, СНД - 30,5% та 43,3%, Європи – 22,1% та 24,3%, Африки – 8,6% та 6,7%, Америки – 3,3% та 7,3%.

Для економічного розвитку важливою є торгівля з країнами Європейського Союзу. У січні–червні 2010р. до них експортовано товарів на 784,2 млн.дол. (21,8% експорту області), імпортовано - на 666 млн.дол. (23,4% імпорту області), і проти січня-червня попереднього року обсяги експорту зросли у 2 рази, імпорту в 1,6 раза. Серед країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснені до Польщі – на 212 млн.дол., Чеської Республіки – на 101,6 млн.дол., Румунії – на 94,3 млн.дол., Німеччини – на 81,7 млн.дол.

Основу товарної структури експорту області складали чорні метали (49,1% загального обсягу). У структурі експорту до країн ЄС та СНД частка цих товарів становила відповідно 31,4% та 28,6%.

У вартісному виразі у січні–червні 2010р. експортовано чорних металів на 1771,4 млн.дол., що в 1,6 раза більше обсягу січня–червня попереднього року, руд, шлаків та золи – на 627 млн.дол. (у 2,4 р.б.), виробів з чорних металів – на 436,8 млн.дол. (на 40,3% більше), локомотивів залізничних або трамвайних, шляхового обладнання – на 162,3 млн.дол. (у 2,3 р.б.), механічного та електричного обладнання, машин та механізмів – на 124,5 млн.дол. (в 1,6 р.б.), добрив – на 88 млн.дол. (у 2 р.б.), зернових культур – на 34,9 млн.дол. (на 15% менше).

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, яких отримано на 849,3 млн.дол. (29,8% загального обсягу імпорту), руд, шлаків та золи – на 362,8 млн.дол. (12,7%), механічного та електричного обладнання, машин та механізмів – на 345,5 млн.дол. (12,1%), чорних металів – на 279,3 млн.дол. (9,8%), полімерних матеріалів, пластмас та каучуку – на 253,3 млн.дол. (8,9%), фармацевтичної продукції – на 166,5 млн.дол. (5,8%), паперу та картону – на 95,1 млн.дол. (3,3%).

 

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2010р. становив 22057,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на 5,5% більше рівня січня–липня 2009р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–липень 2010р. склав 626,1 млн.грн. і проти січня–липня попереднього року зріс на 6,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за звітний період становив 13087,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на 5,5% більше обсягів січня–липня 2009р., у фактичних цінах товарооборот зріс на 21%.

 

Послуги

 

У липні 2010р., за попередніми даними, доход від здійснення економічної діяльності підприємствами області на ринку надання нефінансових послуг дорівнював 1050,5 млн.грн. Це більше від рівня минулого року у порівнянних цінах на 4,2%. Відповідне зростання (на 6%) зафіксовано і в частині послуг, реалізованих безпосередньо населенню, обсяг яких становив 301,6 млн.грн.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін по Дніпропетровській області у липні 2010р. до попереднього місяця склав 99,7 %, з початку року – 102,3%.

На споживчому ринку у липні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше подешевшали яйця та овочі (на 9,1% та 6,8% відповідно). Також суттєво зменшилися ціни на тваринні жири (на 5,4%), рис (на 3,9%), сири (на 2,5%), олію (на 1,7%), кисломолочну продукцію (на 1,5%). У межах 1–0,6% подешевшали риба та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, фрукти, кондитерські вироби з цукру, молоко. Водночас зросли ціни на крупи гречані (на 9,4%), цукор (на 3,1%), масло (на 1,6%), макаронні вироби (на 0,7%), безалкогольні напої (на 0,4%).

Алкогольні напої, тютюнові вироби в цілому подорожчали на 1,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2%, алкогольні напої – на 0,9%.

Індекс споживчих цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива був на рівні 100%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,6% найбільшою мірою спричинене подорожчанням послуг санаторно-курортних установ (на 8,6%).

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,7% обумовлене, у першу чергу, зменшенням вартості бензину (на 2,2%).

На 0,1% подешевшали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла. Дорожчими стали ритуальні послуги (на 23,9%), підвищилися ціни у сфері відпочинку і культури (на 0,7%).

За січень–липень 2010р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 3,9%, а саме: на продукти харчування – на 4,1%, безалкогольні напої – на 3,6%. Найбільше подорожчали цукор та овочі (на 18,2% та 17,7% відповідно). У межах 14,5–8,7% дорожче коштували фрукти, кондитерські вироби з цукру, м’ясо птиці, кисломолочна продукція, хліб і хлібопродукти, сири. Водночас подешевшали яйця (на 41,2%), тваринні жири (на 24,1%), молоко (на 5,2%).

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищилися на 8,5%, зокрема, на тютюнові вироби – на 12,9%, алкогольні напої – на 4%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зменшилася на 5,6% за рахунок діючої в області диференційованої плати за центральне опалення та гарячу воду.

У сфері охорони здоровя ціни збільшилися на 4,1%, при цьому подорожчали послуги санаторно-курортних установ та амбулаторні послуги (на 28,7% та 4,4% відповідно). Натомість знизилися ціни на фармацевтичну продукцію (на 3,7%).

Підвищення цін у сфері транспорту становило 5% і найбільшою мірою було спричинене зростанням вартості бензину (на 11,8%).

На 4,5–3,2% подорожчали послуги закладів освіти, ресторанів та готелів, зросли ціни у сфері відпочинку і культури. Разом з цим на 8% подешевшали послуги зв’язку, на 1,2% – побутова техніка.

Індекс цін виробників промислової продукції у липні 2010р. до попереднього місяця склав 98,1%, за січень–липень – 125,7%.

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах області та їх відокремлених підрозділах з чисельністю найманих працівників 10 і більше осіб, у січні–червні 2010р. становила 2234 грн., що у 2,5 раза перевищує рівні мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи, визначені на державному рівні з 1 квітня 2010р. (884 грн.).

В економіці області залишається значною диференціація рівнів оплати праці серед видів економічної діяльності.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належать сфера фінансової діяльності, організації, що ведуть діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг, у промисловості – підприємства по добуванню паливно-енергетичних корисних копалин і металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по області на 45 – 105%.

Водночас розмір заробітної плати працівників підприємств рибальства, рибництва, підприємств по виробництву шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів був значно нижчим і не перевищив 50% від середнього по області.

За січень–червень 2010р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в області зменшилась в 1,8 раза, або на 39,7 млн.грн. На 1 липня п.р. сума невиплаченої заробітної плати становила 46,9 млн.грн., або 2% фонду оплати праці, нарахованого за червень.

Із загального обсягу боргу 38,9% припадає на економічно активні підприємства.

Заборгованість з оплати праці працівникам економічно активних підприємств на 1 липня 2010р. становила 18,2 млн.грн., що в 2,7 раза менше показника на початок року.

Упродовж січня–червня 2010р. ліквідована заборгованість із заробітної плати у лісовому господарстві, у рибальстві, рибництві, у готелях та ресторанах, на підприємствах хімічного виробництва, по виробництву транспортних засобів та устатковання, по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води. Майже ліквідована вона у сфері діяльності підприємств транспорту та зв’язку, по добуванню корисних копалин, крім паливно-енергетичних, по виробництву машин і устатковання, гумових та пластмасових виробів. Крім того, у 2,5 раза зменшились згадані борги на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

Позбулися цього явища на економічно активних підприємствах, розташованих у містах Марганці та Синельниковому, а також в Апостолівському, Верхньодніпровському, Криворізькому, Криничанському, Межівському, Нікопольському та Петриківському районах. У м.Кривому Розі залишилось виплатити лише 7,5% від суми заборгованості, що існувала за станом на 1 січня 2010р., у м.Першотравенську – 10,1, у Покровському районі – 3,4%.

Разом з тим з 52,4 тис.грн. до 3 млн.грн. збільшилась зазначена заборгованість на підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, у 6,6 раза зросла вона на підприємствах по обробленню деревини та по виробництву виробів з деревини, в 1,8 раза – на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послугах, в 1,6 раза – у закладах освіти.

Поновилися борги із заробітної плати на економічно активних підприємствах, розташованих у м.Новомосковську і за станом на 1 липня 2010р. склали 857,4 тис.грн., у Павлоградському – 195,1, Томаківському – 120,3 тис.грн. районах тощо. Зі 121,4 тис. грн. до 3 млн.грн. зросли вони у м.Нікополі.

У цілому з кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами на початок липня 2010р., 35 – заборгували своїм працівникам підприємства промисловості, 29 – організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, здають в оренду, ведуть інжиніринг та надають послуги підприємцям, 18 – будівельні організації.

Чисельність персоналу економічно активних підприємств, якому вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 липня п.р. становила 7,5 тис. осіб, або 0,8% від загальної кількості працівників цього сектора економіки. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 2431 грн., що відповідає середньому рівню заробітної плати в області у червні 2010р.

Надання субсидій. У червні 2010р. за субсидіями для  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 2,3 тис. сімей, призначено таку  допомогу було 2,2 тис. сімей на суму 153,2 тис.грн., з них у міських поселеннях – 2,1 тис., у сільській місцевості – 63 сім’ям (відповідно на 152,5 тис.грн. та 0,7 тис.грн.).

Допомогу у вигляді субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового  палива було призначено 119 сім’ям на загальну суму 29,5 тис.грн. З них 92 сім’ї (77,3%) – сільські мешканці. Отримали субсидії 103 сім’ї на загальну суму 25,8 тис.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. За станом на 1 липня 2010р. населення області заборгувало 1664,6 млн.грн. з оплати житлово-комунальних послуг, крім того, 104,3 млн.грн. – за електроенергію. У порівнянні з відповідною датою 2009р. заборгованість за ЖКП зросла на 17%.

У червні 2010р. населенню області було нараховано 122,8 млн.грн. за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення та гаряче водопостачання, газопостачання та вивезення побутових відходів (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування перелічених видів платежів). Надійшло від споживачів зазначених послуг  182,2 млн.грн., крім того, за електроенергію – 47,8 млн.грн. Рівень оплати населенням за надані послуги у середньому по області становив 148,4% (у червні 2009р. – 127,2%).

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, у січні–липні 2010р. її послугами скористалися 45,1 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян.

На обліку цієї установи за станом на 1 серпня 2010р. перебувало 27,5 тис. незайнятих громадян, що шукали роботу, з яких 60,5% становили жінки, 42,5% – особи у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 95,5% незайнятих громадян, з них 73,2% отримували допомогу по безробіттю. Серед кожних 100 безробітних 46 осіб раніше займали місце робітника, 40 – посаду службовця, решта – не мали професійної підготовки.

Залишившись на рівні відповідної дати попереднього місяця п.р., кількість зареєстрованих безробітних порівняно з відповідною датою минулого року зменшилась в 1,7 раза і за станом на 1 серпня 2010р. склала 26,2 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на початок серпня п.р. становив 1,3% від кількості населення працездатного віку, що на 0,8 в.п. менше, ніж на відповідну дату 2009р. При цьому показник серед сільського населення перевищував рівень зареєстрованого безробіття для мешканців міських поселень та складав 1,5% проти 1,3% відповідно.

У містах найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Жовтих Водах (4,8%), найменший – у Першотравенську (0,6%). Серед районів найбільшим цей показник був у Покровському (3,3%), найнижчим – у Павлоградському (0,8%).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж липня 2010р. збільшилась на 443 одиниці і на кінець місяця становила 8,3 тис. одиниць (на відповідну дату 2009р. – 7,5 тис. одиниць). Найбільшим попитом на ринку праці області користувалися громадяни робітничих професій, для яких призначалось 41,3% загальної кількості вільних місць, ще 29,9% – особам без спеціальної підготовки, решта – фахівцям і спеціалістам.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприяння у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, порівняно з червнем п.р. не змінилось і на кінець липня 2010р. становило 3 особи на одне вільне робоче місце (вакансію). У містах Дніпропетровську, Кривому Розі, Вільногірську та Тернівці згаданий показник дорівнював 2 особам, у той час як в Апостолівському та Покровському районах на одне вільне робоче місце (вакансію) претендує по 25 осіб та по 18 осіб відповідно.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–липні 2010р. було працевлаштовано 27,9 тис. осіб. Серед працевлаштованих громадян більше третини (41,4%) складають жінки, половину (51,6%) – особи у віці до 35 років.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні–липні 2010р. становив 34,5%. По містах зазначений показник знаходився в межах від 50,5% – у Тернівці до 19% – у Новомосковську, а по районах – від 57% – у Юр’ївському до 26,5% – в Апостолівському.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у липні п.р. на допомогу по безробіттю було витрачено 15,7 млн. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували у згаданому місяці, становила 19,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги у липні 2010р. у порівнянні з відповідним місяцем попереднього року збільшився на 12,1% та склав 818 грн., що на 7,9% менше законодавчо встановленого з 1 липня 2010р. (888 грн.) рівня мінімальної заробітної плати.

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області за станом на 1 липня 2010р., за оцінкою, складала 3345,6 тис. жителів. Упродовж січня–червня 2010р. вона скоротилася на 9,9 тис. осіб. Загальне зменшення населення сталося за рахунок його природного скорочення.

Порівняно з відповідним періодом минулого року природне скорочення населення поменшало на 5,6%, що пов’язано зі зниженням рівня смертності з 17,1 особи на 1000 жителів у січні–червні 2009р. до 16,6 у січні–червні 2010р. Незважаючи на позитивні зрушення щодо зменшення смертності, кількість померлих перевищувала число народжених у 1,6 раза.

Пересування населення області упродовж січня–червня 2010р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилося. Внаслідок цього за зазначений період зросла кількість  прибулих та вибулих, відповідно на 5,4% та 4,3%.

Серед мігрантів, які обрали місцем постійного проживання Дніпропетровщину, переважали мешканці з областей України – 82,3%, лише 17,7% прибули з-за кордону країни.

Більшість осіб, що виїхали за межі області, обрали своїм місцем проживання регіони України (92,3%), до інших держав емігрувало 7,7%.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ області у січні–липні 2010р. зареєстровано 31,1 тис. злочинів, з яких 10,7 тис. (34,4%) – тяжкі.

У загальній кількості кримінальних проявів 67,7% складали злочини проти власності, 10,5% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,1% – у сфері службової діяльності, 3,2% – проти громадської безпеки, 2,5% – проти життя та здоров’я особи, 2,2% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина.

Кількість тяжких тілесних ушкоджень (207 випадків) зменшилась проти січня–липня 2009р. на 18,5%, розбоїв (220) – на 13,7%, умисних вбивств та замахів (117) – на 12,7%. Число грабежів (1,7 тис. випадків) у порівнянні з аналогічним періодом 2009р. збільшилось на 31,4%, шахрайств (1,6 тис.) – у 2,3 раза.

З початку року зафіксовано 17 тис. крадіжок, серед яких 18,8% складають крадіжки з квартир.

Органами внутрішніх справ з початку року виявлено 11,1 тис. осіб, що підозрювалися у скоєнні злочинів. З них майже дві третини на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, троє з кожних чотирьох вже ставали на злочинний шлях, кожний восьмий скоював його у стані алкогольного сп’яніння, кожний сьомий – у групі. З числа осіб, причетних до злочинів, 4,4% – неповнолітні, 14,4% – жінки.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–липні 2010р. становила 19,3 тис., у тому числі від тяжких та особливо тяжких – 8 тис.

 

Головне управління статистики

у Дніпропетровській області

 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області