офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Статистична інформація | Промисловість

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua
Архів 2014
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень–лютий 2008 року

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за  січень–жовтень 2014 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е36

191556818,4

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

190599740,8

99,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

165605413,5

86,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

52527269,4

27,5

Переробна промисловість

С

113078144,1

59,0

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

12636679,2

6,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

548627,1

0,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3012583,3

1,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2983792,3

1,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

7830016,9

4,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

7657736,5

4,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24,25

70475231,3

36,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

 

26-30

5889567,0

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

24994327,3

13,0

Забір, очищення та постачання води

Е36

957077,6

0,5

 

 

 

 

_____________

1 Дані конфіденційні відповідно Закону України "Про державну статистику".

 

 


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області