офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Статистична інформація | Промисловість

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua
Архів 2016 2015
Темпи приросту, зниження (–) обсягів промислової продукції*

 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

за січень-лютий 2015 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Лютий 2015р. до

січня 2015р.

Лютий 2015р. до

лютого 2014р.

Січень–лютий

2015р. до

січня–лютого

2014р.

Промисловість

B+C+D

94,6

88,9

91,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,7

90,6

92,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

88,7

97,0

96,5

Переробна промисловість

C

105,7

82,3

87,3

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

111,3

100,7

97,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

134,9

94,1

90,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

129,1

91,6

90,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

99,0

114,5

112,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

119,5

87,7

88,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

112,2

73,7

74,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

95,4

80,2

91,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

151,3

68,8

60,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,1

67,4

68,9

________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

 


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області