офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Статистична інформація | Промисловість

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua
Архів 2016 2015
Темпи приросту, зниження (–) обсягів промислової продукції*

 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

за січень–квітень 2015 року

 (відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Квітень

2015р. до

березня

 2015р.

Квітень

2015р. до

квітня

2014р.

Січень–квітень

2015р. до

січня–квітня

2014р.

Промисловість

B+C+D

100,4

88,8

89,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,5

90,5

90,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101,1

93,0

93,3

Переробна промисловість

C

102,2

87,0

86,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

104,2

99,2

100,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

79,2

94,5

101,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,6

82,8

86,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

96,1

117,7

115,2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

86,7

74,9

83,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

107,7

71,7

72,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

105,1

91,1

87,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

102,8

76,1

70,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

81,2

63,0

67,5

__________

1 Інформація конфіденційна згідно Закону України "Про державну статистику"


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області