офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49000, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Статистична інформація | Промисловість
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Прес-випуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

dneprstat.gov.ua
Архів 2016
Обсяги реалізованої промислової продукції

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

за  січень–квітень 2015 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

97657961,6

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

96401046,6

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

83382437,4

85,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

23537582,4

24,1

Переробна промисловість

С

59844855,0

61,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

6782227,0

6,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

287437,7

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1237823,2

1,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2592536,4

2,7

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

5072114,0

5,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

2869846,8

2,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24,25

38023574,6

38,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2067231,6

2,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13018609,2

13,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

1256915,0

1,3

 

_______________

1 Дані конфіденційні відповідно Закону України "Про державну статистику".

 


 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Прес-випуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2020
Головне управління статистики у Дніпропетровській області