офіційний веб-сайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49000, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua

Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ!

Табель (перелік) форм державних статистичних спостережень
для підприємств, організацій та установ Дніпропетровської області
на 2016 рік

В органах державної статистики функціонує
система електронної звітності

Терміни подання звітності у 2016 році

Збір звітності від підприємств та організацій
м. Дніпропетровська за принципом
"Єдиного вікна"

Введіть ідентифікаційний код
Вашого підприємства та дізнайтесь за якими
основними формами державних статистичних спостережень
Ви повинні звітувати:

До уваги респондентів міст Вільногірська, Орджонікідзе,
Апостолівського, Криничанського, Межівського,
Петриківського, Софіївського, Томаківського,
Царичанського, Широківського та Юр’ївського районів!Анкета опитування
відвідувачів
веб-сайтуКаталог офіційних
статистичних публікацій
у 2016 році


Статистичний збірник
Дніпропетровщина
у цифрах у 2015 році


Статистичний щорічник
Дніпропетровської області
за 2015 рік

НОВИНИ

21.10.2016

Підготовлено експрес-випуск:


Підсумки роботи транспорту Дніпропетровської області у січні–вересні 2016 року

Підготовлено cтатистичний збірник:


Населення Дніпропетровської області у 2015 році

Поновилася інформація у розділі "Промисловість":


Обсяг реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності у 2010–2015 роках

Поновилася інформація у розділі "Діяльність підприємств":


Основні показники діяльності підприємств по містах та районах у 2015 році

20.10.2016

Поновилася інформація у розділі "Внутрішня торгівля":


Роздрібний товарооборот у січні–вересні 2016 року

19.10.2016

Підготовлено прес-випуск:


До Дня автомобіліста і дорожника

Поновилася інформація у розділі "Сільське, лісове та рибне господарство":


Середні ціни реалізації продукції сільського господарства у січні-вересні 2016 року

Поновилася інформація у розділі "Зайнятість та безробіття":


Попит та пропозиція робочої сили у вересні 2016 року

Поновилася інформація у розділі "Населення та міграція":


Природний рух населення у січні–серпні 2016 року

18.10.2016

Підготовлено експрес-випуски:


Чисельність наявного населення м. Дніпра на 1 вересня 2016 року

Чисельність наявного населення по містах та районах на 1 вересня 2016 року

Демографічна ситуація у Дніпропетровській області у січні–серпні 2016 року

Міграційний рух населення по містах та районах у січні–серпні 2016 року

Природний рух населення по містах та районах у січні–серпні 2016 року

Зовнішня торгівля товарами у січні–серпні 2016 року

Підготовлено прес-випуск:


Зовнішня торгівля товарами підприємств Дніпропетровської області у січні–серпні 2016 року

17.10.2016

Підготовлено експрес-випуск:


Оздоровлення та відпочинок дітей на Дніпропетровщині влітку 2016 року по містах та районах

Поновилася інформація у розділі "Сільське, лісове та рибне господарство":


Індекси обсягів сільськогосподарського виробництвa у січні–вересні 2016 року

13.10.2016

Підготовлено прес-випуск:


Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Дніпропетровської області у вересні 2016 року

Поновилася інформація у розділі "Сільське, лісове та рибне господарство":


Кількість худоби та птиці на 1 жовтня 2016р.

12.10.2016

Підготовлено експрес-випуск:


Індекси споживчих цін

Поновилася інформація у розділі "Ціни":


Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

11.10.2016

Підготовлено прес-випуск:


До професійного свята працівників харчової промисловості

Поновилася інформація у розділі "Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України":


Кількість юридичних осіб по містах та районах

07.10.2016

Підготовлено cтатистичні збірники:


Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2015 рік

Статистичний щорічник м.Дніпропетровська за 2015 рік

Поновилася інформація у розділі "Промисловість":


Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–серпні 2016 року

06.10.2016

Підготовлено cтатистичний збірник:


Транспорт та зв’язок у Дніпропетровській області

05.10.2016

Підготовлено прес-випуски:


Про обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–серпні 2016 року

До Всесвітнього дня пошти

04.10.2016

Підготовлено експрес-випуски:


Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–серпні 2016 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах у січні–серпні 2016 року

Підготовлено cтатистичний збірник:


Довкілля Дніпропетровщини

Поновилася інформація у розділі "Оплата праці та соціально-трудові відносини":


Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2016 році

03.10.2016

Підготовлено експрес-випуск:


Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у серпні 2016 року


Місяць року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Архів 2015 Архів 2014 Архів 2013

  

 

Наша адреса:
Україна, 49000,
м. Дніпро,
вул. Столярова, 3
• телефони: (056) 778-68-43, 778-49-45
• факс: (056) 778-67-69
• е-mail :

Короткі підсумки соціально-економічного становища Дніпропетровської області

Населення.На 1 серпня 2016р. у Дніпропетровській області, за оцінкою, проживало 3241,3 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2016р. чисельність населення зменшилася на 13620 осіб.

Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–липні 2016р. зросла порівняно з відповідним періодом 2015р. на 16,8% і становила 4868 грн. У липні 2016р. номінальна заробітна плата в області збільшилась порівняно з попереднім місяцем на 3,2% і склала 5329 грн. Індекс реальної заробітної плати у липні 2016р. до червня 2016р. дорівнював 103,9%, до липня 2015р. – 108%, у січні–липні п.р. відносно відповідного періоду попереднього року – 100,7%. Загальна сума заборгованості з заробітної плати упродовж липня 2016р. збільшилась на 5,9% і на 1 серпня 2016р. становила 148,6 млн.грн.

Ринок праці. Чисельність зареєстрованих безробітних упродовж серпня 2016р. поменшала на 3,2% і на кінець місяця склала 29,7 тис. осіб, що на 10,4% менше, ніж на відповідну дату попереднього року. Рівень зареєстрованого безробіття в області на кінець серпня п.р. дорівнював 1,5% від середньорічної чисельності населення працездатного віку.

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2016р. склав 67,2 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 0,6% більше обсягу відповідного періоду 2015р.

Сільське господарство. У січні–липні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–липнем 2015р. становив 94,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 93%, у господарствах населення – 97,2%.

Промисловість. Індекс промислового виробництва області у січні–серпні 2016р. до січня–серпня 2015р. склав 99,4%. Підсумки діяльності індустрії регіону формувалися під впливом скорочення обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у добувній промисловості й розробленні кар’єрів (індекс – 96,7%) та одночасного їх зростання у переробній галузі (100,3%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (126,8%). У профільних видах переробної галузі зростання рівня випуску продукції зафіксовано у виробництві коксу й продуктів нафтоперероблення (індекс – 102,3%), випуску харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (102,9%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (104,2%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (104,3%), виготовленні хімічних речовин і хімічної продукції (107,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (114,8%). При цьому його скорочення спостерігається у виготовленні виробів з деревини, паперу та поліграфічній діяльності (індекс – 86,4%), машинобудуванні, крім ремонту та монтажу машин і устатковання (92,5%).

Будівництво. У січні–серпні 2016р. підприємствами регіону виконано будівельних робіт власними силами на суму 3282,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року дорівнював 91,6%.

Транспорт. У січні–серпні 2016р. усіма видами транспорту області перевезено 69134,8 тис.т вантажів, що на 2,1% більше, ніж у січні–серпні попереднього року. Вантажооборот збільшився на 9% та склав 17552,4 млн.ткм. Послугами пасажирського транспорту скористались 221,8 млн. пасажирів, що на 22,7% менше аналогічного показника січня–серпня 2015р. Виконано пасажирооборот в обсязі 3936,1 млн.пас.км (зменшення на 9,6%).

Зовнішньоекономічна діяльність. У січні–липні 2016р. обсяги експорту товарів склали 3298,7 млн.дол. США, імпорту ? 1871,2 млн.дол., і у порівнянні з відповідним періодом 2015р. експорт скоротився на 18,1%, імпорт – на 0,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1427,5 млн.дол. (у січні–липні 2015р. – 2145,1 млн.дол.).

Ціни. Індекс споживчих цін у серпні 2016р. склав 100%, з початку року – 104,7%.


Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Прес-випуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікації
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Здійснення реформ в Україні
Конкурс на заміщення вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Поштова скринька
Зворотний зв'язок

 GoogleІнші органи державної статистики
Держстат
Вінницька область
Волинська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська обл
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
місто Київ
місто Севастополь

 

Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Статистична звітність  ::  Статистична інформація 
 Статистична методологія  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Публікації   ::  Новини  ::  Нормативно-правова база   ::  Корисна інформація  ::  Коментарі фахівців  ::  Експрес-випуски ::  Прес-випуски
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на заміщення вакантних посад  ::  Електронна звітність  ::  Поштова скринька  ::  
Copyright © 2005-2016
Головне управління статистики у Дніпропетровській області